Valcambi – 500g

Valcambi – 500g

Zlatý zliatok Valcambi – 500 g