Valcambi – 250g

Valcambi – 250g

Zlatý zliatok Valcambi – 250 g